**

Installation. I

Det er den dør dér, jeg mener. Han overlevede

uskadt. De 34 huller er skudhuller.

Du bedes nu krumme ryggen og bøje knæene sådan,

at du lige netop ikke tangerer skudhullerne. Kan du

det, ville du i den nøjagtige identiske krøllede stilling

have kunnet redde dit liv i en tilsvarende situation.

Sandsynligheden for at penetreringens antal hagl

skulle danne samme figur igen er yderst ringe.

Installation II

De to næste døre har vi repareret og malet igen. Du
skal nu prøve, uden at kunne vide skudmønstret, at
placere dig i en position, og vi stikker så sabler ind fra
den anden side, som forlods er mærket af.
Hvor vi før arbejdede med sandsynligheder på nul (for
at situationen skulle genkomme magen til) er situatio-
nen nu nul i en meget alvorligere potens, (ikke bare
er figuren ukendt, måske er døren en stor fregnet
historie af gennemhulninger, og måske er en repeti-
tion af selve episoden mulig, men døren vil garanteret
ikke danne det samme mønster, lige hvad det angår er
det det samme runde nul.)

20